Les Estunes
  • Habitació Suite

Suite de 30 m2, amb sostre inclinat i bigues vistes de fusta, amb dues estances separades pel passadís i el [...]

La Torre
  • Habitació Suite

Suite de 30m2 situada a la part alta de la torre de defensa. Altell de fusta i bany en el [...]